Aanmelding
Aanmelden voor Speltherapie of Sherborne Samenspel kan telefonisch, via email of door middel van het invullen van het contactformulier. Na aanmelding neem ik zo spoedig mogelijk contact met u op.


Twijfelt u of één van de behandeltrajecten past bij uw vraag? Bel gerust en we maken een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking!


Wachtlijst
Op dit moment is er voor geen van de behandeltrajecten bij Praktyk BinnenstBûten een wachtlijst. Na aanmelding kan binnen 1-2 weken een intake worden ingepland. Na de intake kan de behandeling direct gestart worden


Speltherapie
Voor de start van de speltherapie vindt er altijd een intakegesprek plaats. De intake vindt, zo mogelijk, plaats met beide ouders. Ook wanneer u niet meer samen bent is het belangrijk dat beide ouders toestemming geven voor de speltherapie. In het intakegesprek zal de hulpvraag en het beoogde doel van de speltherapie worden besproken.


Spelobservaties
Er wordt gestart met een spelobservatieperiode om te kijken of speltherapie een geschikte hulpvorm is voor uw kind. Deze spelobservatieperiode zal ongeveer 3-4 sessies beslaan. Hierna maak ik een behandelplan waarin de doelen voor de speltherapie worden geformuleerd.


Speltherapiesessies
Tijdens de speltherapie wordt aan de doelen die in het behandelplan zijn opgesteld gewerkt. De speltherapiesessies zijn individueel en vinden wekelijks op een vast tijdstip plaats in de spelkamer. Iedere speltherapiesessie duurt 60 minuten. De laatste 10 minuten van de spelsessie sluit ik altijd samen met u en uw kind af, waarbij uw kind kan laten zien wat hij/zij gespeeld heeft.


Oudercontacten
Gedurende het speltherapieproces vinden er regelmatig evaluatiegesprekken plaats waarin ik met u het behandelplan evalueer. Daarnaast vind ik het belangrijk om contact te hebben met school. Mijn ervaring is dat alleen uw kind behandelen niet voldoende is, samenwerking met de omgeving is cruciaal voor het doen slagen van het speltherapieproces.


Afsluiting
Wanneer we samen besluiten dat de extra hulp niet meer nodig is, volgen er nog een aantal speltherapiesessies om de hulp af te sluiten. Dit is belangrijk om het proces en de relatie af te bouwen. Indien wenselijk kan er een evaluatieverslag van de speltherapie worden gemaakt, dit verslag wordt apart berekend.


Sherborne Samenspel
Een traject Sherborne Samenspel start altijd met een kennismaking met ouders/verzorgers, daarnaast zijn er bewegingssessies afgewisseld met oudercontacten.


Bewegingssessies
In de bewegingssessies worden eenvoudige en contactgerichte bewegingsspellen tussen ouder(s) en kind aangeboden. Er wordt relatiespel aangeboden waarbij het leren overgeven aan en vertrouwen op de ander, leren samenwerken en het leren verdelen van krachten centraal staan. Hierbij wordt gekeken wat het kind in de hechting gemist heeft. Er is veel aandacht voor lichaamsbesef, lichaamsbewustwording, ademhaling, inspanning en ontspanning.


Oudercontacten
De kracht van de methode ligt hem mede in het feit dat de video als hulpmiddel wordt ingezet. De videobeelden van de sessies worden met de ouders samen terug gekeken en geanalyseerd. De sensitieve responsiviteit van ouders wordt vergroot, doordat zij zich meer bewust worden van hun natuurlijke vermogen om de lichaamstaal van hun kind te verstaan. Ouders worden hierdoor co-therapeuten, die zelf thuis met de bewegingsvormen verder aan de slag kunnen. Hiervoor gaat de gezinsbehandelaar op huisbezoek. Gemiddeld vindt er na iedere 2 bewegingssessies een oudercontact plaats.


Locatie
Sherborne Samenspel kan op de locatie van de praktijk of bij de ouder thuis ingezet worden. Dit wordt na de intake en in overleg besloten.


*Op dit moment ben ik in de afrondingsfase van de opleiding voor de specialisatie “begeleider Sherborne Samenspel”. In 2024 zal ik onder begeleiding van een supervisor de Sherborne Samenspel trajecten uitvoeren.