BinnenstBûten staat voor de werkwijze van de hulp binnen de praktijk. De buitenste laag is wat je van een ander ziet (het gedrag), vanbinnen zit echter een heel scala aan ervaringen, gevoelens en wensen verborgen. Vaak zit de oorzaak van een probleem vanbinnen, zoals onverwerkte ervaringen, negatieve gevoelens of onvervulde wensen. In de speltherapie onderzoek ik wat er binnenin uw kind omgaat. Door inzicht te krijgen wat er binnenin uw kind omgaat kan gewerkt worden aan de oorsprong van een probleem.


“Feelings must be dealth with before behavior can be improved” – Haim Ginott


Speltherapie


Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij spel als middel wordt gebruik om een kind te begrijpen en te helpen. Een kind kan de dingen die hij meemaakt of ervaart nog niet goed onder woorden brengen. Spelen is voor kinderen een natuurlijke en veilige manier om gevoelens te uiten en te verwerken. Het spel is de taal van een kind.


Door therapeutisch spel ontstaat inzicht in gevoelens en gedachten van een kind. De speltherapeut helpt een kind door mee te spelen en woorden te geven aan het spel en gevoelens. Hierdoor voelt een kind zich begrepen en kan het nieuwe inzichten verwerven. We gaan op zoek naar de innerlijke kracht in ieder kind.


Speltherapie kan helpen wanneer:


    -   Uw kind weinig zelfvertrouwen of een negatief zelfbeeld heeft


    -   Uw kind faalangstig is of zich veel zorgen maakt


    -   Uw kind een ingrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt zoals echtscheiding, medische ingreep of het verlies van een dierbare


    -   Uw kind moeite heeft met het reguleren van zijn emoties


Affect Regulerende Vaktherapie


Een interventie die binnen de speltherapie ingezet kan worden is Affectregulerende Vaktherapie (ArVT). Dit is een ervaringsgerichte behandeling, met als doel affectregulatievaardigheden bevorderen. Een goede affectregulatie is voorwaardelijk voor het ontwikkelen van cognitief leren en zelfregulatie. Zelfregulatie is het aan kunnen passen van gedrag aan de omgeving. Door samen met de vaktherapeut activiteiten te doen, gericht op het gewaarworden en waarnemen van lichamelijke sensaties, behoeften en gevoelens, leert het kind stap voor stap reflecteren en delen over wat het doet, voelt en denkt.


Affectregulerende Vaktherapie is beschreven voor kinderen (van 4 tot 12 jaar) met ongereguleerd gedrag voortkomend uit verhoogde spanning of onbegrepen gevoelens waar nog geen woorden voor zijn. Ongereguleerd gedrag kan zichtbaar zijn in: fysieke gespannenheid, hyperactief of teruggetrokken gedrag, zich moeizaam laten reguleren door een ander, moeilijk aanspreekbaar zijn op gedrag, problemen met aandacht richten en concentratie, wel kunnen praten maar niet kunnen toelichten waarom zij doen wat ze doen en terugkerende problemen in de omgang met volwassenen en leeftijdsgenoten.


Begeleiding


Samenwerking met de omgeving van het kind vind ik erg belangrijk. Alleen door begrip van de onderliggende oorzaken en goede samenwerking met de omgeving kan een blijvende verandering ontstaan.


Ik begeleid daarom ouders/verzorgers door middel van oudergesprekken. Samen kijken we naar de onderliggende oorzaken van het gedrag en kijken hoe wat een kind nodig heeft van de omgeving om verder te kunnen groeien. Soms kan het prettig zijn om ouder en kind samen in de therapie te ontvangen zodat we ook samen kunnen werken aan het verbeteren van de ontwikkeling van het kind in relatie met de ouder.


Daarnaast is een goed contact met school en andere betrokken hulpverleners positief voor het hulpverleningstraject. Met toestemming neem ik ook contact op met school zodat ook zij betrokken kunnen worden in het kijken naar wat het kind nodig heeft van de omgeving. Ik kan hierbij ook een bezoek aan de school brengen voor een observatie en/of een gesprek.


“It takes a village to raise a child” – African Proverb