Sherborne Samenspel is een “doe”-methode, gericht op het vergroten van zelfvertrouwen bij kinderen en het versterken van de hechting tussen het kind en zijn ouder(s)/verzorger(s). Dit gebeurt middels gerichte bewegingsspelvormen die hun oorsprong vinden in de Sherborne Bewegingspedagogiek. Binnen deze methode zijn het de ouders zelf die spelvormen met het kind doen.


In eerste instantie is Sherborne Samenspel ontwikkeld voor kinderen, waarbij sprake is van hechtingsproblematiek na adoptie of pleegzorgplaatsing. In de praktijk is gebleken dat de methode breed toepasbaar is voor kinderen met een gebrek aan basisvertrouwen.


Sherborne Samenspel kan ingezet worden bij:
- kinderen met een moeizame start (bijv. vroeggeboorte, complicaties bij geboorte, huilbaby)
- kinderen die (licht) traumatische ervaringen hebben mee gemaakt (bijv. ziekenhuisopnamen, verlies van een dierbare, grote veranderingen / veel wisselingen, getuige van geweld)
- kinderen van ouders die last hebben (gehad) van psychische problemen zoals (postnatale) depressie of angsten
- problemen in de ouder-kind relatie (het gevoel elkaar niet goed te kunnen aanvoelen, begrijpen of vertrouwen)
Sherborne Samenspel kan zowel preventief als curatief ingezet worden en is geschikt voor kinderen van ongeveer 1-12 jaar.