Praktyk BinnenstBûten

Speltherapie & BegeleidingBinnenstBûten staat voor de werkwijze van de hulp binnen de praktijk. De buitenste laag  is wat je van een ander ziet (het gedrag), vanbinnen zit echter een heel scala aan ervaringen, gevoelens en wensen verborgen. Vaak zit de oorzaak van een probleem vanbinnen, zoals onverwerkte ervaringen, negatieve gevoelens of onvervulde wensen. In de speltherapie onderzoek ik wat er binnenin uw kind omgaat. Door inzicht te krijgen wat er binnenin uw kind omgaat kan gewerkt worden aan de oorsprong van een probleem.

 “Feelings must be dealth with before behavior can be improved” – Haim Ginott

 

Speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij spel als middel wordt gebruik om een kind te begrijpen en te helpen. Een kind kan de dingen die hij meemaakt of ervaart nog niet goed onder woorden brengen. Spelen is voor kinderen een natuurlijke en veilige manier om gevoelens te uiten en te verwerken. Het spel is de taal van een kind.

Door therapeutisch spel ontstaat inzicht in gevoelens en gedachten van een kind. De speltherapeut helpt een kind door mee te spelen en woorden te geven aan het spel en gevoelens. Hierdoor voelt een kind zich begrepen en kan het nieuwe inzichten verwerven. We gaan op zoek naar de innerlijke kracht in ieder kind.

 Speltherapie kan helpen wanneer:

-   Uw kind weinig zelfvertrouwen of een negatief zelfbeeld heeft

-   Uw kind faalangstig is of zich veel zorgen maakt

-   Uw kind een ingrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt zoals echtscheiding, medische ingreep of het verlies  van een dierbare

-   Uw kind moeite heeft met het reguleren van zijn emoties

 

Begelieding

Samenwerking met de omgeving van het kind vind ik erg belangrijk! Alleen door begrip van de onderliggende oorzaken en goede samenwerking met de omgeving kan een blijvende verandering ontstaan.

Ik begeleid daarom ouders/verzorgers door middel van oudergesprekken. Ik bied inzichten in de onderliggende oorzaken van het gedrag en biedt handvatten in de begeleiding van het kind.

Contact met school kan hierbij ook wenselijk zijn. Ik kan een bezoek aan de school brengen voor een observatie en/of een gesprek. 

 

“It takes a village to raise a child” – African Proverb